• Innova Assegurances - La teva Corredoria d'Assegurances
Llar

Assegurances Llar

T'ajudem?

Llar

Incendi, explosió, caiguda de llamp i fum
Acció de l’aigua i altres líquids
Fenòmens elèctrics
Trencament vidres, marbres, pisa sanitària o vitroceràmica
Danys a l’habitatge per impacte a l’exterior
Podridura d’aliments refrigerats
Danys per tempesta, inundació o lliscament de terres
Reclamacions com a vianant o ciclista
Danys per fets extraordinaris (ex: inundacions)
Danys estètics a l’edificació
Danys estètics al mobiliari
Danys a tercers (Responsabilitat Civil)
Danys a tercers per Contaminació ambiental
Robatori i danys materials
Diners en metàl·lic, bitllets i xecs
Atracament al carrer: diners i objectes personals
Ús fraudulent de targetes
Trencament de canonades sense danys
Desembossament preventiu de canonades d’aigües brutes o pluvials
Altres danys (tot risc accidental) Franq. 150 €
 
Serveis

  • Urgències domèstiques (ex: lampisteria)
  • Assistència (ex: serralleria, fusteria, etc)
  • Control de plagues
  • Assessorament i protecció jurídica
  • Assistència informàtica remota
  • Reparació electrodomèstics
  • Servei de bricolatge
 
 

Nosaltres ens posem en contacte amb tu!

Sol·licitar informació